Vroeg Eropaf, samen geldzorgen aanpakken!

Zes gemeenten (Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert) kloppen zélf aan bij inwoners met een hoog risico op financiële problemen.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand alle rekeningen te betalen en 1 op de 12 huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of hulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen de zes gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert ervoor om zélf aan te kloppen bij inwoners met een hoog risico op financiële problemen. Dit noemen we Vroeg Eropaf. 

Vroeg Eropaf werkt zó:

Wanneer een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een hulpverlener van de gemeente of een maatschappelijk werker contact op. Samen met de inwoner kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om schulden zoveel mogelijk te voorkómen.

De6 gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert werken bij Vroeg Eropaf samen met de woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier en met Brabant Water, CZ, coöperatie VGZ en Achmea Zilveren Kruis. Van deze organisaties en van de energiebedrijven ontvangen de gemeenten berichten over betalingsachterstanden. Zo kunnen we hulp aanbieden waar dat nodig is. Wilt u meer weten? Kijk dan bij veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen:

Waarom Vroeg Eropaf?

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of hulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen wij ervoor om zélf aan te kloppen bij inwoners met betalingsachterstanden. Door vroegtijdig hulp aan te bieden kunnen ernstige financiële problemen worden voorkómen. Samen pakken we geldzorgen aan!

Welke partijen werken in dit project samen?

De signalen van betalingsproblemen ontvangt de gemeente Rucphen van woningcorporatie Thuisvester, Brabant Water, CZ, coöperatie VGZ, Achmea Zilveren Kruis en van de energiebedrijven. 

Wie worden benaderd?

Mensen die bij twee of meer deelnemende organisaties een betalingsachterstand van een afgesproken bedrag hebben. Deze bedragen zijn per organisatie anders. Ook mensen die bij één van deze organisaties een betalingsachterstand hebben van een hoog bedrag kunnen worden benaderd. 

Hoeveel mensen krijgen hulp?

Het project duurt twee jaar, van maart 2020 tot maart 2022. In die tijd kan de gemeente Rucphen ongeveer 120 huishoudens hulp aanbieden.

Wat kan ik verwachten?

Wanneer u in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, neemt een hulpverlener van de gemeente Rucphen contact met u op. Normaal gesproken zouden wij bij u thuis langs komen. Gezien de huidige RIVM-maatregelen, is dit nu lastig. U krijgt daarom eerst een brief. Onze hulpverlener gaat daarna graag telefonisch met u in gesprek over het betalen van uw belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te kunnen voldoen. U kunt ook uw vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De hulpverlener kan u ondersteunen en zorgen dat u zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Deze hulp is professioneel en kost u niets.

En als ik niet thuis ben?

De hulpverleners doen meerdere pogingen om contact met u te leggen. Bovendien laten zij een folder achter als u niet thuis bent. U kunt dan zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven aan de hulpverlener. Of al van tevoren bij uw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf. 

Kan ik mijzelf aanmelden?

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk of met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente. Wij helpen u graag om uw financiën weer op de rit te krijgen.

Ga naar Schuldhulpverlening

Of bel: (0165) 34 99 43

Hoe zit het met mijn privacy?

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten. Vroegsignalering is hiervan een belangrijk onderdeel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om inwoners met een hoog risico op financiële problemen op tijd hulp te kunnen aanbieden. 
De woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en Brabant Water geven de betalingsachterstanden door via een streng beveiligde databank. Zij delen alleen deze gegevens met de gemeente:

  • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de inwoner te identificeren en te bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer).
  • Gegevens om te bepalen waar het risico op serieuze schulden het grootst is (hoogte en duur van de betalingsachterstanden).

Alleen de hulpverleners die op pad gaan om hulp aan te bieden hebben inzage in de persoonsgegevens. Wanneer u hulp aangeboden krijgt, kiest u zelf of u dit wilt of niet. Als u de hulp accepteert, maakt de hulpverlener afspraken met u over de verwerking van persoonsgegevens. Accepteert u de hulp niet? Dan laat de hulpverlener dit weten aan de organisaties die de achterstanden hebben gemeld. Ook stopt de hulp dan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens nergens anders voor. Na een jaar worden ze automatisch vernietigd.

Wilt u niet dat de gemeente de gegevens van uw betalingsachterstanden krijgt? Meld dit dan aan uw verhuurder, energiebedrijf, zorgverzekeraar en/of Brabant Water. 

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw privacy of een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar de privacy belofte van de gemeente. 

Publicatiedatum 26-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-3-2022