Vroeg Eropaf: samen pakken we geldzorgen aan

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of te laat voor een betalingsregeling of hulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen.

Daarom kloppen de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert zélf aan bij inwoners met betalingsachterstanden. Zo pakken we geldzorgen op tijd aan! De gemeenten ontvangen de signalen van betalingsachterstanden van zorgverzekeraars, energiebedrijven, Brabant Water en verhuurders. 

Wie worden benaderd?

Mensen die één of meer rekeningen voor zorgpremie, energie, water en/of huur niet hebben betaald, ondanks een herinnering of contactpoging van de leverancier. De betalingsachterstand is minimaal:

- 25 dagen oud (huur)
- 30 dagen oud (zorgpremie en water)
- 50 dagen oud (energie).

Wat kan ik verwachten?

Wanneer u in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, zoekt een hulpverlener van uw gemeente of een maatschappelijk werker contact via een brief, mail, SMS, telefoontje en/of persoonlijk bezoek. Hij of zij gaat graag met u in gesprek over het betalen van uw belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te kunnen voldoen. U kunt ook uw vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De hulpverlener ondersteunt u en zorgt er samen met u voor dat u zo snel mogelijk weer grip hebt op uw geldzaken. De hulp is professioneel en kost u niets.

En als ik niet thuis ben of niet opneem?

De hulpverleners zorgen er altijd voor, dat u zelf contact met hen kunt opnemen. Zij sturen een brief, spreken de voicemail in of laten een folder achter in de brievenbus.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van de hulp, dan kunt u dat aangeven aan de hulpverlener. Of al van tevoren bij uw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of Brabant Water.

Kan ik mijzelf aanmelden?

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk of met de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente. Zij helpen u graag om uw financiën weer op de rit te krijgen.

Hoe zit het met mijn privacy?

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf om signalen van betalingsachterstand te melden bij de gemeente. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de wet te voldoen en inwoners met een hoog risico op financiële problemen op tijd hulp aan te bieden. 

De woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en Brabant Water geven de betalingsachterstanden door via een streng beveiligde databank. Zij delen alleen deze gegevens met de gemeente:

  • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de inwoner te identificeren en te bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer en mailadres).
  • Gegevens om te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is (hoogte en duur van de betalingsachterstand).

Alleen de hulpverleners kunnen de persoonsgegevens inzien. Wanneer u hulp aangeboden krijgt, kiest u zelf of u dit wilt of niet. Als u de hulp accepteert, laat de hulpverlener dit weten aan de meldende organisatie en maakt hij afspraken met u over de verdere verwerking van persoonsgegevens.

Accepteert u de hulp niet? Dan stopt de hulp. Uw persoonsgegevens worden nergens anders voor gebruikt. Na een jaar worden ze automatisch vernietigd.

Wilt u niet dat de gemeente de gegevens van uw betalingsachterstanden krijgt?

Meld dit dan aan uw verhuurder, energiebedrijf, zorgverzekeraar en/of Brabant Water. 

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw privacy of een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar de privacy beloften van de gemeente. 

Publicatiedatum 20-1-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-3-2021