Vrijwillig cliëntondersteuners zijn er voor u!

Inwoners van de gemeente Rucphen die gebruik willen maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kunnen bij de aanvraag worden geholpen door een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Naast de professionele cliëntondersteuners via MEE, kent onze gemeente ook 4 vrijwillige cliëntondersteuners. Zij zijn allemaal opgeleid en gecertificeerd en doen hun werk volledig belangeloos. Zij kennen de lokale situatie door en door en helpen u graag bij de aanvraagprocedure en het verdere proces. De ondersteuners nemen geen beslissingen en hebben daar ook geen belang bij. Daardoor kunnen ze u 100% onafhankelijk bijstaan.

U kunt de vrijwillig cliëntondersteuners bereiken via telefoon of mail:

 

Bieneke de Waal – van der Vlies

0165 - 327 537

06 – 26 80 60 83

bvandervlies-dewaal©kpnmail.nl

Wim van de Sande

0165 – 855 665

06 – 48 13 23 03

vandesanden.advies@home.nl

Cees van Oorschot

0165 - 383 301

cees.van.00rschot@kpnmail.nl

Marie Louise Marijnissen

0165 - 542 892

ml.marijnissen@kpnmail.nl

Bieneke de Waal stelt zich aan u voor

 

Mijn naam is Bieneke de Waal – van der Vlies en ik woon sinds 7 jaar in Zegge. Snel na de verhuizing werd ik bestuurslid Bezoekwerk bij “De Zonnebloem” en heb ik met velen kennisgemaakt. Via de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en Prot.Chr. Ouderen Bond (PCOB) hoorde ik van het werk van cliëntondersteuners en de cursussen die op gebied werden gegeven.

Ik zet me sinds 3 jaar in als cliëntondersteuner en heb aangezeten bij verschillende keukentafelgesprekken voor de WMO. Ik fungeer in 1e instantie als wegwijzer op het terrein van recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Samen met de hulpvrager bekijk ik wat het probleem of de vraag precies is, wat de mogelijkheden zijn en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er hulp komt. 

Bieneke 3

We kunnen samen een keukentafelgesprek over Wmo-voorzieningen met de gemeente voorbereiden zodat u niet voor onverwachte vragen komt te staan. En tijdens het gesprek sta ik aan uw zijde. 

Ook bij eenzaamheid en / of rouwverwerking bied ik een luisterend oor. Dat heeft alles te maken met mijn werkzame leven als geestelijk verzorger in een verzorgings- en verpleeghuis. Nu ben ik dat voor de 1e lijn in thuissituaties. Dit zijn zomaar wat voorbeelden waarbij ik u graag ter zijde wilt staan. Dus schroom niet om een beroep op mij te doen!

Ik hoor graag van u!
Vriendelijke groet,

Bieneke de Waal- van der Vlies

Publicatiedatum 26-8-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-8-2021