Oud Kerkpad 47, Schijf

Binnen het bedrijf worden enkele zaken gewijzigd.

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

  • meldingsformulier ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor loon- en verhuurbedrijf Van Dijk, Oud Kerkpad 47 te Schijf. De melding is ingediend i.v.m. het veranderen van de dierbezetting, de locatie van de dieseltank en aspecten in de bedrijfsvoering.

De melding voldoet aan de indieningsvereisten en is aanvaardbaar en passend binnen de vastgestelde landelijke regels.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De ingekomen melding is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 4-11-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-11-2020