Ook in 2021 nog dienstencheques voor mantelzorgers

Ze kunnen op de gebruikelijke manier worden aangevraagd

Dienstencheques zijn bedoeld om mantelzorgers te ontlasten en te voorkomen dat ze overbelast raken. Met een dienstencheque kan betaalbare huishoudelijke hulp worden ingekocht. 

Per 1 januari 2022 stoppen we met de dienstencheques

Het jaar 2021 gebruiken we om, samen met de gebruikers ervan, te zoeken naar een goed alternatief. Alle gebruikers krijgen hierover persoonlijk bericht en krijgen de mogelijkheid hier met ons over te spreken.

Als u nu al vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Zorgloket via telefoonnummer 0165-34 99 90 of via zorgloket@rucphen.nl

Publicatiedatum 7-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-12-2020