Ontwerpbestemmingsplan 'Kom Zegge'

Inzage ontwerpbestemmingsplan van 24 december 2020 t/m 4 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Zegge’ ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Kom Zegge’ is een actualisatie van het huidige bestemmingsplan. De bestemmingen uit het huidige bestemmingsplan zijn overgenomen. Daarnaast zijn doorlopen procedures verwerkt, zijn overbodige regels geschrapt, aan het licht gekomen omissies hersteld, is de nodige flexibiliteit aangebracht (b.v. om functies uit te wisselen) en is er afstemming gezocht met ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’.

Plan bekijken

Vanaf 24 december 2020 tot en met 4 februari 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U vindt het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2585M0002-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken in het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis aleen op afspraak geopend (0165-349500).

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan?

Dan kunt u van 24 december 2020 tot en met februari 2021 dat aangeven door schriftelijk of mondeling (tijdelijk alleen telefonisch) een zienswijze op te sturen. De schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Als u een mondelinge reactie wilt geven kunt u dit doen na het maken van een (telefonische)afspraak (0165-349500).

Hoe het verder gaat

Nadat de ter inzage legging is afgelopen neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 23-12-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-2-2021