Nieuwe straatnamen vastgesteld

Bekendmaking vaststelling straatnamen in woonwijk Hofstede te Rucphen.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij hebben besloten tot vaststelling van straatnamen in woonwijk Hofstede te Rucphen: 

  • Dassenstraat
  • Hermelijnstraat
  • Egelstraat
  • Eekhoornstraat
  • Reestraat

Het besluit, met de daarbij behorende tekening, ligt tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen.

Publicatiedatum 6-1-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-1-2021