Lijsterbesstraat ong. naast 23 en 25 te St. Willebrord

Inzage ontwerpbestemminsgplan voor twee woningen aan de Lijsterbesstraat.

Doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee woningen aan de Lijsterbesstraat naast nummer 23 en 25 in St. Willebrord.

Terinzagelegging

Vanaf 19 november 2020 gedurende een termijn van zes weken (t/m woensdag 30 december 2020) kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2584K0028-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden.

Zienswijze

Bent u het niet eens met dit plan? Dan kunt u dat vanaf 19 november tot en met 30 december 2020 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan t. 0165-349500 voor een afspraak  met een medewerker van de afdeling Ruimte en Openbare Werken.

(Plan)kosten en planschade

De gemeente heeft afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpbestemmingsplan: een anterieure overeenkomst. U kunt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 18-11-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-12-2020