Koninklijke onderscheidingen 2021

uitgereikt op 26 april 2021

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr heeft op 26 april jl. tijdens de jaarlijkse lintjesregen zes onderscheidingen uitgereikt.

Toon Naalden uit Rucphen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote bijdrage aan diverse brancheorganisaties in de land- en tuinbouwsector. Hij was o.a. één van de oprichters van de Vereniging voor bedrijfsulp. Ook was hij jarenlang voorzitter van de plaatselijke afdeling van de NCB. Voorts was hij één van de oprichters van de Studieclub Melkveehouderij Rucphen en heeft hij elf jaar namens de afdeling Roosendaal-Rucphen deel uitgemaakt van de ledenraad van de Cehave Voeders BV (heden ten dage Agrifirm).

Daarnaast was de heer Naalden actief binnen diverse verenigingen zoals  Ponyclub en Landelijke Rijvereniging de Rodeo Ruiters Rucphen, zet hij zich al sinds 1980 in voor de RK parochie van Rucphen en is hij vrijwillig chauffeur geweest van de Buurtbus Achtmaal-Schijf. Bovendien was hij betrokken bij de Stichting Vraag en Aanbod. In 2004 was hij één van de oprichters van het

Malawi-project, een organisatie die geld inzamelt om de kinderen uit dit land een schoolopleiding aan te kunnen bieden om zodoende hun levensmogelijkheden te verbeteren.

Jack de Rooij uit Rucphen werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor het vele, vele  werk dat hij heeft verricht voor harmonie Nederland en Oranje (NEO). In 1993 trad hij toe tot het bestuur van de harmonie en sinds 2001 vervult hij de functie van secretaris. Hij speelt voorts ook een belangrijke rol binnen de artistieke commissie van de vereniging die o.a. verantwoordelijk is voor de vorm en inhoud van de concerten en optredens.

De heer De Rooij heeft zich ook verdienstelijk gemaakt voor andere organisaties. Zo heeft hij deel uitgemaakt van de schoolcommissie van basisschool St. Martinus en wordt hij vanwege zijn bouwtechnische achtergrond door het kerkbestuur regelmatig om advies gevraagd m.b.t. het onderhoud en beheer van het kerkgebouw en door de sociaal-culturele organisatie Agora bij de bouw en later bij het onderhoud en beheer van het nieuwe Dorpshuis van Rucphen.

De heer Rien Vermunt uit Rucphen kreeg zijn lintje voor zijn bijdrage aan diverse organisaties. Zo was hij jarenlang penningmeester van harmonie Nederland en Oranje (NEO). Daarnaast zette hij zich ook in voor de activiteitencommissie om extra gelden binnen te krijgen, zoals het organiseren van rikavonden (kaartavonden) en het ophalen van oud-papier.  Ook leverde hij een grote bijdrage aan de diverse jubilea van de harmonie.

Voorts heeft hij zich ook op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor Tennisvereniging De Bocht. Ook binnen deze vereniging heeft hij de functie van penningmeester vervuld. Onder zijn financieel toezicht is in 2003 het nieuwe paviljoen en in 2018 het nieuwe tennispark gerealiseerd. Enkele jaren geleden is hij lid geworden van jeu de boulesvereniging De Ketsers. Al snel trad hij toe tot de werdstrijdcommissie en sinds januari 2020 heeft hij de taak van penningmeester van de vereniging op zich genomen. De heer Vermunt is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

De heer Jos van Ginneken uit Sprundel werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft verricht. Van 1967 tot 1987 speelde hij een belangrijke rol in het sociaal cultureel werk van zijn woonplaats Sprundel. Hij was onder andere voorzitter van de Katholieke Arbeidersjongeren en van de Stichting Sociaal Kultureel Werk.

In 1981 werd hij lid van Fietsclub Brabantia. In 1984 trad hij toe tot het bestuur van de fietsclub. Hij ontpopte zich direct tot een bestuurslid met een grote inzet die altijd bereid was daar waar nodig bij te springen om zaken voor elkaar te krijgen. In 2005 werd hij voorzitter van FC Brabantia.

Daarnaast heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt voor de internationale veldcross die sinds 2012 jaarlijks in onze gemeente wordt verreden met als hoogtepunt het N.K. Veldrijden in januari 2020.

De heer Tini Jaspers uit St. Willebrord verdiende zijn onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor verschillende organisaties heeft verricht. Hij heeft zich langdurig voor verschillende organisaties verdienstelijk gemaakt. Zoals de plaatselijke afdeling van het CDA, de schoolcommise van de basisschool in St. Willebrord en als collectant en coördinator van KWF.

In 1998 werd hij secretaris van de Stichting Processiepark St. Willebrord. Naast zijn taken als secretaris, was hij ook bijzonder actief bij het inzamelen van de nodige gelden, het aantrekken van sponsors e.d.

Sinds 2008 vervult hij ook de functie van secretaris van het kerkbestuur van de H. Willibrordusparochie en sinds de regionale fusie van de Franciscusparochie van de kern St. Willebrord.

In 2014 werd hij secretaris van de Kruisvereniging, afdeling St. Willebrord. Naast zijn taken als bestuurslid, heeft hij zich ook bijzonder ingezet voor de aanschaf van een duofiets voor de bewoners van Woon- en zorgcentrum Heidestede te St. Willebrord en voor de aanleg van een terras in de belevingstuin van dit complex. De heer Jaspers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Joke Oomen-Rubbens uit Zegge werd eveneens benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar grote bijdrage aan haar woonplaats. Zo was zij gedurende 30 jaar bestuurslid van wijkvereniging ’t Meulekwartier.  Daarnaast is zij negentien jaar lid geweest van het kerkbestuur van de parochie Onze Lieve Vrouwe van altijd durende bijstand van Zegge.  Zij organiseerde o.a. de kindernevendiensten en van 2008 tot 2017 vervulde zij bovendien de functie van penningmeester.

Voorts heeft zij van 2014 tot 2020 de functie van penningmeester op zich genomen van de KBO-afdeling Zegge. Naast haar werkzaamheden als penningmeester was zij ook betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten van deze vereniging.

Naast haar werk als leerkracht bij basisschool Mariadonk te Zegge heeft zij ook het nodige vrijwilligerswerk verricht voor deze onderwijsorganisatie. In 2002 ging zij parttime werken, maar gedurende twee dagdelen per week bleef zij op vrijwillige basis leerlingen met leerachterstanden begeleiden en hield zij het leerlingvolgsysteem van de basisschool bij.

Publicatiedatum 26-4-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-6-2021