In Memoriam Leo Cooijmans

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van de heer Leo Cooijmans. We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

De heer Cooijmans kwam in dienst bij de gemeente Rucphen in 1964 in de functie van hoofd van de afdeling Algemeen Bestuur. Hieronder vielen o.a. ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken. Belangrijke zaken als Structuurplannen, bestemminsplannen, stedenbouwkundige plannen, volkshuisvestingsplannen e.d. kwamen onder zijn leiding tot stand.
In 1986 werd de heer Cooijmans benoemd tot gemeentesecretaris van Rucphen. Hij stond bekend als iemand met een grote kennis van zaken, met veel tact en bij wie de deur altijd open stond. Direct na zijn benoeming tot gemeentesecretaris werd de ambtelijke organisatie gereorganiseerd en werd het sectorenmodel ingevoerd en ging men werken met een managementteam.
In 1997 ging de heer Cooijmans met vervroegd pensioen. Voor zijn grote bijdrage aan de gemeente Rucphen werd hem bij zijn afscheid de ere-penning van de gemeente Rucphen verleend. Op de penning staat: “voor gemeentesecretaris mr. L.M. Cooijmans, ruimtelijk stempel, tactvolle leiding, ruimdenkendheid”

Naast zijn kennis en kunde was Leo erg begaan met het wel en wee van zijn medewerkers. Zo zal hij dan ook in onze herinnering blijven.

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Rucphen

Publicatiedatum 7-4-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 14-4-2021