Handhaving permanente bewoning recreatieparken

De beleidsregel zal op 10 december in werking treden.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 3 november 2020 een nieuwe beleidsregel voor de bestuurlijke handhaving van permanente bewoning op recreatieparken vastgesteld.

Permanente bewoning op recreatieparken is niet toegestaan

Op basis van het bestemmingsplan is permanente bewoning op locaties met een recreatieve bestemming niet toegestaan. De gemeente Rucphen wil een kwalitatief goed aanbod voor toeristen. Permanente bewoning op recreatieparken brengt negatieve effecten met zich mee. De gemeente Rucphen treedt daarom strenger op tegen niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven. Op deze manier verhogen we de kwaliteit van de recreatieparken en de directe omgeving.  

De uitgangspunten bij de handhaving van permanente bewoning hebben we vastgelegd

In de beleidsregel geeft het college van Burgemeester en Wethouders inzicht in de manier waarop zij omgaan met het toezicht en de handhaving op het onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven.

Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt een dag na bekendmaking in werking. Dat betekent dat de beleidsregel op 10 december 2020 in werking zal treden. De beleidsregel kunt u inzien op het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen dient u hiervoor een afspraak te maken via 0165-349500. De stukken zijn ook digitaal op te vragen via handhaving@rucphen.nl.

Publicatiedatum 9-12-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-1-2021