Hofstede Rucphen

4 bouwkavels te koop

Beschrijving 

Het gebied is gelegen ten zuiden van de Kade, tussen de Pierestraat en de Kerkstraat. In deze wijk komen verschillende categorieën woningen voor de doelgroepen in de Woonvisie. Het betreft hier zowel woningen in de sociale huur, als woningen in de koopsector die projectmatig worden gebouwd en kaveluitgifte. In fasen kunnen circa 170 woningen worden gebouwd.

De gemeente Rucphen verkoopt in fase 1 van het nieuwbouwplan Hofstede 4 bouwkavels voor vrijstaande woningen.

Oppervlakte en verkoopprijs 

De oppervlakte van de kavels varieert van circa 428 m2 tot 532 m2.
De verkoopprijs bedraagt € 270 per m2, exclusief 21% BTW.

 

Kavelnummer,

Let op dit is geen huisnummer!

Oppervlakte

Verkoopprijs kosten koper excl. BTW

Verkoopprijs kosten koper incl. 21% BTW

1 Pierestraat

Circa 451 m2

€ 121.770

€ 147.341,70

2 Pierestraat

Circa 465 m2

€ 125.550

€ 151.915,50

3 Reestraat

Circa 532 m2

€ 143.640

€ 173.804,40

4 Reestraat

Circa 428 m2

€ 115.560

€ 139.827,60

       

Inschrijven voor een bouwkavel tot en met 31 januari 2021

Als u belangstelling heeft om een bouwkavel te kopen, dan kunt u mailen naar Rosa Mannien: r.mannien@rucphen.nl
Onder vermelding van uw naam, adres en mailadres.

De termijn om in te schrijven sluit op 31 januari 2021

Na inschrijving krijgt u een ontvangstbevestiging met een nummer voor de loting.

Loting om de volgorde te bepalen

Voor de toewijzing van de bouwkavels zal de gemeente Rucphen een loting organiseren. Door de loting wordt de volgorde van het kiezen van een bouwkavel bepaald.
De loting zal geschieden onder toeziend oog van een notaris.

Publicatiedatum 13-1-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-2-2021