Ettenseweg naast 29, Sprundel

Inzage voorontwerp bestemmingsplan: “Buitengebied Rucphen 2012, Ettenseweg naast nr. 29 te Sprundel'

Burgemeester en wethouders van Rucphen werken aan een bestemmingsplan voor een perceel aan Ettenseweg (naast nummer 29) in Sprundel. Het nieuwe bestemmingsplan moet een nieuwe vrijstaande Ruimte-voor- Ruimte woning mogelijk maken.

Plan bekijken

Vanaf donderdag 18 maart tot en met donderdag 29 april kunt u het voorontwerp bestemmingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0050-VO01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend (0165-349500).

Inspraak en vooroverleg

Bent u het niet eens met het voorontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u dat vanaf donderdag 18 maart tot en met donderdag 29 april aangeven. Stuur hiervoor een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen met als onderwerp 'inspraakreactie bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Ettenseweg naast nr. 29 te Sprundel’. Het adres is postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Of maak een afspraak via t. 0165-349500 om uw reactie mondeling door te geven.

De voor dit bestemmingsplan van belang zijnde onafhankelijke instanties worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Hoe het verder gaat

Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Iedereen die een inspraakreactie geeft, krijgt hierover in ieder geval een brief. Daarna leggen we een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Iedereen kan daarop reageren met een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan. Tegen dat besluit kunt u nog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 17-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-4-2021