Diverse locaties in het buitengebied

De gemeente heeft afspraken gemaakt over (plan)kosten en planschade in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’

De gemeente heeft afspraken gemaakt over (plan)kosten en planschade (anterieure overeenkomsten). Het gaat om afspraken met mensen die hebben gevraagd om een wijziging van de bestemming in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’. In de overeenkomsten zijn ook afspraken gemaakt over landschappelijke inpassingen en in sommige gevallen over de sanering van bouwwerken en/of verhardingen. Hieronder ziet u, over welke adressen en voorgestelde wijzigingen de afspraken gaan.

Anterieure overeenkomsten bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’
Adres Wijziging

Waterstraat 9a, Sprundel

Van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

Klein Zundertseweg 14-16, Sprundel

Van de agrarische bestemming naar woonbestemming en vergroting woonbestemming.

Hoeksestraat 16, Schijf

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Zundertseweg 108, Schijf

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Achterhoeksestraat 77, Rucphen

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Beatrixweg 36, St. Willebrord

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Canadastraat 36, St. Willebrord

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Scherpenbergsebaan 49, Schijf

De ophoging van de maximaal toelaatbare oppervlakte van bedrijfsgebouwen

Bredendam 5-5a, Rucphen

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Omgangstraat 58, Sprundel

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Turfstraat 30, Sprundel

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Turfstraat 9, Sprundel

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Schijfsebaan 6a, Schijf

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Scherpenbergsebaan 19b, Schijf

Van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Inzage 

 U kunt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomsten opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis. Dat kan van 22 oktober tot en met 2 december 2020. Voor uw bezoek aan het gemeentehuis maakt u vooraf een afspraak (bel t. 0165-349500). 

Publicatiedatum 21-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-12-2020