Contactgroep voor Rucphense veteranen

Veteraan Ad Potters wil een veteranencontactgroep beginnen in onze gemeente. Hij heeft zijn plannen besproken met burgemeester Marjolein van der Meer Mohr. Zij ondersteunt dit idee van harte.

Elkaar ontmoeten en steunen

Veel veteranen hebben behoefte aan contact met ‘medestrijders’. Zodat ze over hun ervaringen kunnen praten. Of samen activiteiten kunnen ondernemen. Ook is het belangrijk dat de familie van uitgezonden veteranen kan praten met een oud-strijder uit eigen woonomgeving. Iemand die weet wat er in de hoofden van de achterblijvers omgaat als hun partner, vader, zoon of dochter in een oorlogsgebied is.

Kent of bent u een veteraan in gemeente Rucphen?

Veteranen zijn alle (oud) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Voor meer informatie over veteranen en hun werk kunt u terecht op www.nlveteraneninstituut.nl
De heer Potters is zelf veteraan in actieve dienst en is o.a. werkzaam geweest als coördinator veteranen bij de luchtmacht.

Bent u ook in actieve dienst? Laat dan in het personeelssysteem aantekenen dat uw status als veteraan met de woongemeente mag worden gedeeld. Zo kunnen wij u later uitnodigen voor veteranenactiviteiten als u dat op prijs stelt.

Laat weten wat u belangrijk vindt!

De burgemeester en Ad Potters willen graag weten:

  • of er behoefte is aan meer aandacht voor lokale veteranen (borrel, ontmoeting, ondersteuning thuisfront, projecten scholen, ontspanning, ceremonieel tijdens uitvaart e.d.);
  • wie in zijn/haar dorp contactpersoon wil zijn voor de veteranencontactgroep.

We zien uw reactie graag tegemoet voor 1 mei 2021

Stuur een mail met het onderwerp ‘veteraan Rucphen’ aan: ad_potters@hotmail.com. Als u een veteranenpas heeft, geef dan a.u.b. het nummer van de pas door.
In de mail vertelt u of u wel / geen behoefte heeft aan meer lokale veteranenactiviteiten, een andere invulling van de lokale veteranendag. Geef a.u.b. ook aan of u als medeorganisator wil helpen binnen de veteranencontactgroep.
Uiteraard zijn ook reacties welkom van inwoners die geen veteraan zijn, of actief dienende militairen die wellicht de status van veteraan nog zullen behalen. Geef dit in de mail graag expliciet aan.

Publicatiedatum 7-4-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-5-2021