Centrum en omgeving Rucphen nog even op de schop

Straks een modern, leefbaar en gezellig centrum

Het kan de inwoners van Rucphen niet ontgaan zijn. Al sinds november 2019 wordt er flink gewerkt aan het centrum van Rucphen. Tot, in ieder geval, eind 2021 werken we in 11 deelfasen aan een verkeersluwe dorpskern. Die fasen hebben we zo gekozen dat er steeds zo min mogelijk wegen zijn afgesloten. We zijn in november gestart in de Van Voornestraat en vlak voor de zomervakantie is het werk in een deel van de Raadhuisstraat afgerond. Na de zomervakantie gaat het werk verder in de Schijfse Vaartkant.

Wethouder Rene Lazeroms vertelt: “De nieuwe, verkeersluwe inrichting van het centrum is aantrekkelijk voor inwoners, maar net zo goed voor recreanten en toeristen. Ik verwacht dat er straks meer bezoekers komen naar de verschillende terrassen en winkels en dat zij vaker terug komen en langer blijven. Zeker nu het plein echt het formaat en karakter krijgt van het hart van het dorp.

Het is nu misschien nog even doorbijten, maar straks heeft Rucphen weer een centrum om trots op te zijn en waar we decennia mee vooruit kunnen!” 

Start werkzaamheden zuidelijke tak omleiding

Naast het centrumplan Rucphen, starten we ook met de werkzaamheden aan de zuidelijke tak van de Omleiding. 

“Bij de zuidelijke taak gaat het om een nieuwe verbinding tussen de Sprundelseweg (vanaf de Industriestraat) en de Vorenseindseweg. Ook maken we een betere aansluiting van de Vorenseindseweg op de Zundertseweg” vertelt wethouder Martien de Bruijn”. 

“Met de omleiding weren we doorgaand verkeer uit de kernen en is het bedrijventerrein beter bereikbaar. Door de omleiding komt er dus ook minder verkeer in het centrum van Rucphen. Dat maakt dat het straks prettig verblijven is in het centrum van Rucphen. We leggen de omleiding in fases aan. Onderdeel daarvan is de aanleg van vier nieuwe wegtracés.

De tracédelen A/Oost (Verlengde Vosdonkseweg) en B/Noord (Rucphensenweg – Bernhardstraat- Helakkerstraat) zijn klaar. Verder zijn enkele rotondes aangelegd en zijn bestaande wegen, die onderdeel uitmaken van de omleiding, vernieuwd en verbreed. Met de realisatie van de zuidelijke tak, is ook het tracé C/Zuid een feit. We ronden dit jarenlange traject af met de aanleg van tracé D/West (Leijkens) dat de Gebrande Hoefstraat met de Bernhardstraat gaat verbinden. De omleiding rond de kernen Rucphen-Sprundel-St. Willebrord is een van de grootste projecten in geschiedenis van onze gemeente. We merken nu al de voordelen van de omleiding. Veel verkeer maakt er al gebruik van. De overlast van doorgaand verkeer is dus al een stuk minder”.

Al deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat een aantal wegen in en om Rucphen de komende maanden nog afgesloten zijn.

Werkzaamheden in het centrum van Rucphen

  • Van 31 augustus tot en met 18 september is de Gebrande Hoefstraat in beide richtingen afgesloten vanaf huisnummer 12 tot aan de kruising met de St. Martinusstraat. Het verkeer wordt omgeleid via de Raadhuisstraat,  St. Martinusstraat, Rucphenseweg, Rijksweg Zuid, Spectrum, Rucphensebaan en Gebrande Hoefstraat.
  • Van 17 augustus tot en met 27 november is de Schijfse Vaartkant tussen huisnummers 5 en 19 afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Raadhuisstraat, Zundertseweg, Scherpenbergsebaan en de St. Antoniusstraat.
  • Na de jaarwisseling sluiten we de Raadhuisstraat af vanaf de Achterhoeksestraat tot aan de Schijfse Vaartkant. Hierna volgt de kruising met de Schijfse Vaartkant, de Markt (vanaf Raadhuisstraat tot aan de Julianastraat), de Rucphense Vaarkant en de Kruising van de Rucphense Vaartkant met de St. Martinusstraat. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Industriestraat, Kozijnenhoek, Bernhardstraat en St. Martinusstraat

 Werkzaamheden aan de Zuidelijke tak van de Omleiding

  • Van 24 augustus tot eind 2020 is het deel van de Vorendseindseweg in Sprundel in beide richtingen afgesloten vanaf de kruising met de Zundertseweg tot de kruising met de Scherpenbergsebaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Zundertseweg, Sprundelseweg, Rucphensebaan en de Vorenseindseweg. Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Pauwenstraat en het Moervenstraatje. Daarbij is het gedeelte Molenweg, vlak voor de kruising met de Vorenseindseweg afgesloten (uitgezonderd fietsers).  
  • Van 21 september tot en met 30 oktober is de Sprundelseweg afgesloten tussen huisnummers 37A en 45A en is de insteek van de Industriestraat Rucphen afgesloten. Dit geldt in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via de Kozijnenhoek, Vosdonkseweg en de Noorderstraat. Fietsers worden omgeleid via de Expeditieweg, Industriestraat en de Korte Hei.
  • Van 19 oktober tot en met 6 november is de kruising van de Zundertseweg met de Scherpenbergsebaan en de Vorenseindseweg in Sprundel volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Rucphensebaan, Sprundelseweg, Raadhuisstraat, Gebrande Hoefstraat, Rucphensebaan, “dijken” Roosendaal, Achtmaalsebaan, Nederheidsebaan, St. Antoniusstraat en de Schijfsebaan. Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Pauwenstraat en het Moervenstraatje.

Houd deze pagina in de Rucphense Bode of de website van de gemeente in de gaten voor wijzigingen in de planning.

De werkzaamheden aan het centrum van Rucphen kunt u ook op de voet volgen via de speciale omgevingsapp voor de mobiele telefoon. U vindt deze onder de naam CentrumplanRucphen in de playstore of appstore.

Publicatiedatum 19-8-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-12-2020