Bredasebaan 94 te Sprundel

Wijzigingsplan voor omschakeling van een agrarisch bedrijf met bedrijfswoning naar een woonbestemming met behoud van de woning. U kunt het plan bekijken van 4 februari tot en met woensdag 17 maart 2021

Het wijzigingsplan verandert het bestemmingsplan “‘Buitengebied Rucphen 2012” en de daarop volgende herzieningen. Hierdoor verandert de bestemming van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’ en wordt het bouwvlak verkleind. We stellen voorwaarden zodat deze verandering past binnen het landschap. De gemeente heeft ook afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpbestemmingsplan: een anterieure overeenkomst.

Plan bekijken

Vanaf donderdag 4 februari 2021 tot en met woensdag 17 maart 2021 kunt u het volgende bekijken:

  • het ontwerpbestemmingsplan 
    Op www.ruimtelijkeplannen.nl kiest u via ‘plannen zoeken’ voor het adres ‘Bredasebaan 94’. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis.
  • informatie over de anterieure overeenkomst
    Deze kunt u opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis

Bent u het niet eens met dit plan?

Dan kunt u dat vanaf 4 februari 2021 tot en met woensdag 17 maart 2021 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan t. 0165-349500 voor een afspraak met één van onze medewerkers].

Hoe het verder gaat

Na 17 maart 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de zienswijzen en over vaststelling van het bestemmingsplan. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u nog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 3-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-3-2021