Beleidsplan Inburgering vastgesteld door de raad

De nieuwe wet Inburgering gaat in per 1 januari 2022

De raad heeft het Beleidsplan Inburgering op 16 juni 2021 vastgesteld. In het Beleidsplan Inburgering wordt ingegaan op de nieuwe wet, de samenwerking, op wat De6 samenwerkende gemeenten willen bereiken en wat zij daarvoor gaan doen. Hiermee wordt beoogd dat we inburgeraars sneller en beter in onze gemeente laten inburgeren.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het plan opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden.

Publicatiedatum 30-6-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-7-2021