BOOM | Boombeleid gemeente Rucphen

Ter inzage vanaf 18 februari tot en met 18 maart 2021

Het college heeft het ontwerp boombeleid vastgesteld. Met het boombeleid worden de bomen binnen onze gemeente gewaardeerd en geborgd. Het geeft kaders voor aanplant, beheer en onderhoud.

Het ontwerp boombeleid ligt ter inzage van 18 februari tot en met 18 maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Via e-mailadres gemeente@rucphen.nl kunt u het ontwerp boombeleid digitaal aavragen. Na de ter inzage legging vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

Publicatiedatum 17-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 18-3-2021