Aanvraag voor lokale publieke media-instelling

voor verzorging publieke mediadiensten in gemeente Rucphen

Bij besluit van 15 november 2016 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) Stichting Lokale Omroep Gemeente Rucphen (Radio Rucphen) voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Rucphen. Deze periode van vijf jaar is ingegaan op 8 januari 2017 en eindigt op 8 januari 2022.

Per gemeente kan het Commissariaat een lokale publieke media-instelling aanwijzen.

Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing in gemeente Rucphen na 8 januari 2022 moeten in beginsel vóór 8 juli 2021 een aanvraag indienen bij het Commissariaat (artikel 7, Mediaregeling 2008).

Radio Rucphen heeft het voornemen opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat om in aanmerking te komen als lokale publieke media-instelling vanaf 8 januari 2022.

Mocht u hiervoor ook plannen hebben?

Dan dient u tijdig contact op te nemen met het Commissariaat van de Media. Meer informatie is te vinden op  https://www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen

Publicatiedatum 17-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-3-2021