Collegebesluiten

28 januari 2020

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Bouw 4 seniorenwoningen in Zegge

Het college heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan, ingediend door Jawel Bouw, voor de Hoefstraat 12 in Zegge. Op de plaats van de verouderde woning en de bijgebouwen, wilde aannemer 4 gelijkvloerse seniorenwoningen bouwen. Er is veel vraag naar woningen voor ouderen en past goed binnen de woonvisie van de gemeente.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 12-2-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-2-2020