Collegebesluiten

21 januari 2020

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Project Participatie op Maat succesvol afgerond

Het Project Participatie op Maat is in december 2019 succesvol afgerond.  De doelstelling van het project was om de groep statushouders uit de periode 2016 tot en met 2019 klaar te stomen om een duurzame bijdrage te leveren aan de maatschappij. En dat is gelukt. Deelnemers hebben flinke stappen gezet om via werk of een ander traject te participeren in de samenleving. Het traject hebben we eind 2019 beëindigd. De reden hiervoor is de relatief lage instroom afgelopen periode en waarschijnlijk ook de komende periode.  Per 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Hiermee komt de regie voor inburgering weer terug bij gemeenten te liggen. Dit is een behoorlijke taak voor relatief weinig inburgeraars. Daarom zullen we in De6-verband samenwerken om verder uitvoering te geven aan de nieuwe Wet Inburgering. 

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 5-2-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-2-2020