Vergaderingen van de raadscommissies MA, EROM en ABM

Op respectievelijk 6, 7 en 8 april 2021, aanvang 19.30 uur.

De vergaderingen vinden digitaal plaats.

De voorlopige agenda en stukken kunt inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Ook kunt u hier de vergadering na enkele dagen terug luisteren.

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) | 6 april | 19:30 uur:

  • Benoeming vijfde lid Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) | 7 april | 19:30 uur:

  • Regionale Energie Strategie 2030 West-Brabant 1.0
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Zegge’
  • Vaststelling Bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Hoefstraat 12’
  • Vaststelling Bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Lage Zegstraat naast 8 te Zegge’

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) | 8 april | 19.30 uur:

  • Evaluatie Nota Verbonden Partijen

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 31-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 9-4-2021