Postbaan 10, Rucphen

het plaatsen van een hekwerk

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het plaatsen van een hekwerk
Activiteit  : bouwen en strijdig gebruik
Locatie     : Postbaan 10 te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 april 2021

 

Publicatiedatum 17-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-3-2021