Raadhuisstraat 3, Rucphen

het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes
Activiteit  : bouwen en monument
Locatie     : Raadhuisstraat 3 te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 december 2020

 

Publicatiedatum 18-11-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-12-2020