Kerkeheidestraat 28, Sprundel

Oprichten van een bedrijf voor onderhoud en reparatie van landbouwwerktuigen.

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

  • meldingsformulier ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het starten van een bedrijf aan de Kerkeheidestraat 28 te Sprundel.┬áDe melding is ingediend door R. Raeymakers Machineonderhoud.

De melding voldoet aan de indieningsvereisten en is aanvaardbaar en passend binnen de vastgestelde landelijke regels.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De ingekomen melding is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 4-11-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-11-2020