Steenpaal 3, Schijf

het slopen van de woning

Omgevingsvergunning regulier

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het slopen van de woning
Activiteit  : slopen
Locatie     : Steenpaal 3 te Schijf

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 december 2020

Publicatiedatum 28-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-11-2020