Sint Janstraat 117, Sprundel

Inzage ontwerpwijzigingsplan voor twee woningen.

Doel van het wijzigingsplan

Het plan verandert de bestemmingen in het bestemmingsplan “Kom Sprundel” voor het adres Sint Janstraat 117. De bestemming verandert van Bedrijf en Detailhandel aan naar Wonen. Hierdoor komt er ruimte voor voor twee woningen, overwegend binnen de bestaande bebouwing.

Plan bekijken

Vanaf 15 oktober t/m 25 november 2020 kunt u het ontwerpwijzigingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO. 0840.2583KW006-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden.

Zienswijze

Bent u het niet eens met dit plan? Dan kunt u dat vanaf 15 oktober t/m 25 november 2020 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan t. 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte.

(Plan)kosten en planschade

De gemeente heeft afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpwijzigingsplan: een anterieure overeenkomst. U kunt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 14-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-11-2020