Rucphensebaan 56, Sprundel

Er wordt een bedrijf opgericht voor de bewerking van metaal en kunststof.

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

  • meldingsformulier ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een bedrijf voor het bewerken van metaal en kunststof. 

De melding voldoet aan de indieningsvereisten en is aanvaardbaar en passend binnen de vastgestelde landelijke regels.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De ingekomen melding is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 14-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-10-2020