Ondersteuning voor ondernemers

Ondernemen in deze crisistijd brengt grote uitdagingen met zich mee. Geldzorgen en zorgen over de toekomst van uw bedrijf of personeel. Weet dat u er niet alleen voor hoeft te staan. Wij helpen u graag! Alle partners in dit overzicht staan voor u klaar.

6719.333 Werkplein overzicht ondernemers-rucphen-6 (002) (003)

Uw geldzorgen

  • Ik kan mijn rekeningen (bijna) niet meer betalen.
  • Ik wil (tijdelijk ander) werk en zoek hulp bij het vinden van een baan.
  • Ik ben me aan het oriënteren
    op ander werk of een opleiding.

Werkplein Hart van West-Brabant

U kunt bij het Werkplein terecht voor inkomensondersteuning.
Denk aan landelijke steunmaatregelen (TONK/TOZO), maar ook andere vormen van bijstand.
Bel ons en we kijken samen naar de mogelijkheden.
t. 076 - 750 35 00
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl 

Ik heb geldzorgen, zakelijk en privé. Waar kan ik nog meer terecht?

Meldpunt Schuldhulpverlening

Bij het geven van advies, hulp en begeleiding werkt de gemeente samen met Plangroep en Wijzijn Rucphen.
t. 0165 - 349 943
e. shv.rucphen@wijzijntraversegroep.nl 

Stichting Over Rood

Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging.
t. Menno Oomkens: 085 - 040 84 16

Humanitas Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt bij het op orde brengen van de administratie en verwijst
eventueel door voor verdere hulp op het gebied van financiën.
t. 0165 - 599 936
thuisadministratie.wbw@humanitas.nl 

Toekomst van uw bedrijf

  • Zijn er nog andere manieren om aan extra krediet te komen voor mijn bedrijf?
  • Ik heb hulp nodig bij mijn bedrijfsbeëindiging.

Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein denkt ook met u mee over de toekomst van uw bedrijf en ondersteunt u wanneer dit niet meer haalbaar is.
t. 076 - 750 35 00
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl 

Ik wil me met mijn bedrijf heroriënteren op de arbeidsmarkt.

Mobiliteitsteam West-Brabant werkt door! West-Brabant werkt door biedt in crisistijd ondersteuning op het gebied van personele vraagstukken. Het
WerkgeversServicepunt is partner van dit initiatief.
t. 0800 - 0616
www.westbrabantwerktdoor.nl 

Ik zoek een zakelijke sparringpartner.

Stichting Ondernemersklankbord biedt brede ondersteuning aan ondernemers. Adviseert starters en begeleidt ondernemers met vragen over groei, innovatie, reorganisatie of faillissement.
t. 088 - 171 79 20
e. team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl 

Uw personeel

  • Ik ben op zoek naar (tijdelijk ander) werk voor mijn personeel.
  • Ik zoek ondersteuning bij om-, her- of bijscholing voor mijn personeel.

Mobiliteitsteam West-Brabant werkt door!

West-Brabant werkt door biedt in crisistijd ondersteuning op het gebied van personele vraagstukken. Het WerkgeversServicepunt is partner van dit initiatief.
t. 0800 - 0616
www.westbrabantwerktdoor.nl 

Uw welzijn

Ik zoek een luisterend oor of persoonlijke hulp.

WijZijn

Heeft u vragen of problemen waar u met iemand over wilt praten? Maatschappelijk werkers luisteren en denken met u mee. U kunt bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld moeilijkheden met uw partner, kinderen of familie, gevoelens van angst, depressie of eenzaamheid.
t. 0164 - 237 056
e. info@wijzijntraversegroep.nl

Zorgloket

Inwoners met zorgvragen of behoefte aan ondersteuning kunnen terecht bij het Zorgloket.
Dagelijks van 8.00 tot 12.00 uur bereikbaar.
t. 0165 - 349 990
e. zorgloket@rucphen.nl

MKB Noodlijn

Voor alle ondernemers die een luisterend oor en hart onder de riem goed kunnen gebruiken.
t. 088 - 999 00 00

Publicatiedatum 23-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-8-2021