Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Het gemeentebestuur van Rucphen wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Dat wil de gemeente dan graag weten.

Dit willen wij van u weten bij een klacht:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht
  • de naam van de medewerker waartegen de klacht is gericht.

Stuur ons uw klacht

Gaat uw klacht over geluid, stank, afval of onderhoud?

Dan kunt u uw klacht direct doorgeven aan de juiste afdeling of organisatie.

Toelichting

Waarover kunt u een klacht indienen?

De manier waarop u behandeld bent

  • door het gemeentebestuur
  • of door personen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente werkzaam zijn (bijvoorbeeld jeugdprofessionals, jeugdzorginstellingen).

Dit kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop u te woord bent gestaan. Of u hebt onjuiste of onvoldoende informatie gekregen. Of als toezeggingen worden gedaan, die niet worden nagekomen.

Behandeling

Na ontvangst van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. De klachtencoördinator behandelt de binnenkomende klachten. Hij geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over de klacht. U kunt uw klacht eventueel mondeling toelichten of er vindt een hoorzitting plaats. Bij een hoorzitting kunnen beide partijen hun verhaal vertellen. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Als u voor een gesprek wordt uitgenodigd, is het verstandig om thuis al op een rijtje te zetten welke punten u naar voren wil brengen. Dit voorkomt dat belangrijke dingen niet worden uitgesproken.

Burgemeester en wethouders nemen een beslissing over uw klacht. Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een schriftelijk bericht. 

Klachten over jeugdhulp

Klachten over de manier waarop u geholpen bent bij uw aanvraag jeugdhulp kunt u ook indienen via deze website . Vindt u het moeilijk om uw klacht te beschrijven? Laat het ons weten. Dan zetten we uw klacht samen op papier. Zodra uw klacht binnen is, nemen we contact met u op om de klacht te bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, leggen we uw klacht voor aan de Klachtencommissie Jeugd. Deze commissie is onafhankelijk. Er zitten juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen in die uw klacht vertrouwelijk in behandeling nemen. De commissie nodigt u uit om uw klacht mondeling toe te lichten. Hierna volgt een advies of een besluit op uw klacht. Als het nodig is veranderen we de manier waarop we werken. Of we spreken de mensen aan, die uw aanvraag hebben behandeld. 

Niet eens met de beslissing?

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht. U kunt dan uw klacht voorleggen aan de Commissie Ombudsman. Dit moet schriftelijk gebeuren binnen 1 jaar nadat de beslissing van het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt is. De Commissie Ombudsman geeft een onafhankelijk oordeel over de klacht.

De contactgegevens van de Commissie Ombudsman zijn:
Commissie Ombudsman
t.a.v. voorzitter mevr. mr. D.G. Smiers,
Postbus 9620
4801 LS Breda
e.: rucphen@commissieombudsman.nl

Regels en informatie

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de behandeling van klachten.

Voor vragen over of hulp bij (het indienen van) een klacht neemt u contact op met Fred Buermans of Angela Rens. Zij zullen u waar mogelijk helpen. 

Gerelateerde producten