U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 9 oktober 2018

9 oktober 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 2 oktober 2018

Vastgesteld.

Advies Commissie bezwaarschriften over bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning voor aanleg uitweg Pastoor van Eekelenstraat 

Bezwaar ongegrond verklaard.

Wijzigingsbesluit - verlenging begunstigingstermijn Nachtegaalstraat 4 te St. Willebrord 

Besluit last onder dwangsom van 4 september 2018 gewijzigd (begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1 januari 2019).

Besluit last onder dwangsom - Kaaistraat 27 te St. Willebrord

  • Een last onder dwangsom opgelegd.
  • De hoogte bepaald op € 5.500,00 per week dat de strijdige situatie voortduurt met een maximum van € 16.500,00.
  • De begunstigingstermijn vastgesteld op 3 maanden.

Krediet voor grondexploitatie plan Hofstede te Rucphen 

De raad voorstellen een krediet van € 9.241.500,00 beschikbaar te stellen voor de grondexploitatie van het plan Hofstede.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Rucphen2012, Woonwijk Hofstede te Rucphen 

Het concept bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan).

Locatie regionaal waspunt Wmo  

  • Het regionale waspunt  Wmo vestigen op de gemeentewerf van Rucphen.
  •  Voor de verbouwing van de gemeentewerf tot waspunt een krediet beschikbaar stellen van € 38.248,00.
  •  Huurovereenkomst met Thuisvester voor steunpunt De Gagelstede opzeggen.