U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 4 september 2018

4 september 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 28 augustus 2018

Vastgesteld.

Mandaatregeling Openbare Orde, Handhaving en Veiligheid

Mandaatregister vastgesteld.

Besluit last onder dwangsom

  • Een last onder dwangsom opgelegd.
  • De hoogte van de dwangsom vastgesteld op € 5.500,00 per week dat de strijdige situatie voortduurt met een maximum van € 16.500,00.
  • De begunstigingstermijn vastgesteld op 2 maanden.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Rucphen, Sint Martinusstraat ongenummerd tussen 13 en 15’

  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de anterieure overeenkomst.
  • Als geen zienswijzen worden ingediend het bestemmingsplan zonder nadere besluitvorming van het college ter ongewijzigde vaststelling aanbieden aan de raad.

Principeverzoek locatie Hoefstraat 12 te Zegge

  • In principe medewerking verleend om de realisatie van één woning mogelijk te maken alsmede de herbouw van de bestaande woning, onder voorwaarden.
  • Het positieve principebesluit één jaar geldig verklaard.

Invorderingsbesluit

  • Een bedrag van € 8.000,00 invorderen.
  • Direct een nieuw bestuurlijk handhavingstraject starten met een hogere last onder dwangsom, zijnde € 16.000,00 als binnen 4 weken na dagtekening van de beschikking de strijdigheden niet zijn opgeheven.

Gedogen tijdelijke opslag pluimveemest bij agrarisch bedrijf aan Kapelstraat 4 te Zegge

Gedogen dat tot uiterlijk 31 december 2018 maximaal 4.300 m3 droge pluimveemest wordt opgeslagen.

Wijziging overeenkomst met Exenis

Een nieuwe overeenkomst aangaan met Enexis door de overstap van grootverbruik naar kleinverbruik voor openbare verlichting.

Beantwoording art. 42 R.v.O.-vragen van PvdA over reconstructie St. Janstraat Sprundel

Ingestemd met het conceptantwoord.

Organisatie- en personeelsbeleid 2018

Ingestemd met het organisatie-en personeelsbeleid 2018.