U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 30 oktober 2018

30 oktober 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 23 oktober 2018 

Vastgesteld.

Overheveling budget voor aanschaf uniformkleding 

Niet benodigde middelen (€ 4.000,00) voor Leasekosten C2000 van 2018 overbrengen naar 2019 en inzetten voor de aanschaf van uniformkleding van een BOA.

Voortgang Project Participatie op Maat  

 • Kwartaalrapportage oktober 2018 voor kennisgeving aangenomen.
 • Project Participatie op Maat verlengd met 5 maanden tot en met mei 2019.
 •  De extra kosten van het project in 2018 en de kosten van het project in 2019 ten laste te brengen van de Reserve Maatschappelijke Begeleiding.
 • Financiële consequenties verwerken in de Financiële Slotwijziging 2018 en in de 1e Bestuursrapportage 2019.

Adoptie rotonde Noorderstraat - St. Janstraat te Sprundel 

 • Ingestemd met de adoptie van de rotonde door AVR tuinen, Rijsdijk Reclame en Scooterhuis.nl.
 • Ingestemd met het inrichtingsplan voor de rotonde.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Langendijksestraat 7 te Rucphen’ 

 • Het verslag wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Langendijksestraat 7 te Rucphen' vastgesteld.
 • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, het bestemmingsplan zonder nadere besluitvorming van het college ter ongewijzigde vaststelling aanbieden aan de raad.

Nota Reclamebeleid

 • Ingestemd met de concept-Nota Reclamebeleid.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, dit conceptbeleid als definitief beleid vaststellen.
 • Vervolgens NABB de buitenreclame uit laten werken op basis van no cure no pay.
 • Een overeenkomst met Suurland Outdoor sluiten voor de info-line informatiesystemen.