U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 3 juli 2018

3 juli 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 25 juni 2018 

Vastgesteld.

Begunstigingstermijn omgevingsvergunningen 

Een aantal omgevingsvergunningen Aangehouden voor 6 maanden.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Kerkstraat 19 te Rucphen’  

 • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, het bestemmingsplan zonder tussenkomst college ter ongewijzigde vaststelling aanbieden aan de raad.

Intrekken omgevingsvergunning Omgevingsvergunning

Definitief ingetrokken.

Intrekken omgevingsvergunningen 

Een aantal omgevingsvergunningen definitief ingetrokken.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Lage Zegstraat 17 te Zegge’  

 • Ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, wijzigingsplan zonder tussenkomst college vastgesteld.

Tarieven Wmo Begeleiding 2019

 • Per 2019 de tarieven voor de categorieën Begeleiding Thuis Regulier en Begeleiding Groep Regulier verhogen met de CPI index van 1,4%; de overige tarieven blijven per 2019 ongewijzigd.
 • Wethouder Breedveld-De Ruiter gemandateerd voor het ondertekenen van het addendum op het huidige contract.

Financiële stand van zaken jeugd 1e halfjaar 2018 

Voor kennisgeving aangenomen.

Art. 42 RvO vragen van de PVV-fractie inzake De Binnentuin

Ingestemd met het conceptantwoord.

Budget Visie Duurzaamheid/Duurzaamheidsagenda

 • Een werkbudget van € 2.375,00 beschikbaar gesteld voor de activiteiten die nodig zijn voor het concreet maken van de Visie Duurzaamheid en de Duurzaamheidsagenda.
 • Voor de samenwerking met Stichting STOER voor de energiestransitie een budget beschikbaar gesteld van € 3.200,00 per jaar.
 • Voor de realisatie van één E-Laadpaal (gemeentehuis) een budget beschikbaar gesteld van € 2.100,00
 • Voor de claim van de RWB voor de regionale energietransitie een bedrag van € 2.118,00 beschikbaar gesteld.

Ontwerp bestemmingsplan Kom Sprundel, Kerkeheidestraat 38 

Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan.

Ontwerpwijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Kolkstraat ongenummerd tussen 7 en 11 te Sprundel'  

 • Ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan en de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, wijzigingsplan vastgesteld.

Vaststellen straatnamen en woonplaatsen in verband met nieuwe ontsluitingsstructuur Rucphen  

 • Een gedeelte van de Bernhardstraat vernoemen tot Hazelaarstraat. 
 • Een nieuw weggedeelte dat is aangelegd in het kader van de nieuwe ontsluitingsstructuurn Rucphen de naam Vosdonkseweg toekennen.
 • Overgaan tot aanpassing van de woonplaatsaanduidingen.
 • Bebouwde kom-bord plaatsen bij Prinsenhoefstraat Sprundel.