U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 28 augustus 2018

28 augustus 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 21 augustus 2018

Vastgesteld.

Mandatering onvolledige aanvraag niet in behandeling nemen

Mandaat verleend aan de verantwoordelijk manager/hoofd om te besluiten om een aanvraag, zoals bedoeld in de Awb, niet te behandelen als sprake is van een onvolledige aanvraag (met uitzondering van Wabo aanvragen).

Mandatering verzoeken AVG

  • Mandaat verleend aan de verantwoordelijk manager/hoofd om te besluiten op verzoeken op grond van de AVG.
  • Taakverdeling binnen de organisatie inzake de afhandeling van de verzoeken zoals bedoeld in artikel 15 van de AVG voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek tot handhaving met betrekking tot geluidswand Vosdonkseweg

Afgewezen.

Ontwerp bestemmingsplan 'Kom Sprundel, Noorderstraat ong. voorheen nr. 95 (Rico)'

  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, de anterieure overeenkomst en het ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder wegverkeerslawaai.
  • Als geen zienswijzen binnenkomen, het bestemmingsplan zonder nadere besluitvorming van het college ter ongewijzigde vaststelling aanbieden aan de raad en zonder tussenkomst van het college het besluit hogere grenswaarde vastgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant vastgesteld.

Reactie vastgesteld bestemmingsplan Business Centre Treeport

Geen beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Business Centre Treeport van de gemeente Zundert.