U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 27 november 2018

27 november 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 20 november 2018 

Vastgesteld.

Ontwerp reconstructie Industriestraat - Kozijnenhoek Rucphen 

Het ontwerp vastgesteld.

Aanpassing beleidsregel collectieve zorgverzekering voor minima gemeente Rucphen  

  • Ingestemd met de aanpassing van de beleidsregel Collectieve Zorgverzekering voor minima gemeente Rucphen per 1 januari 2019
  • De op 5 december 2017 vastgestelde Beleidsregel Collectieve Zorgverzekering voor minima gemeente Rucphen ingetrokken per 1 januari 2019

Inspraakverslag en ontwerp reconstructie Kaaistraat St. Willebrord 

Aangehouden.

Besluit last onder dwangsom - Kozijnenhoek 24 te Rucphen 

Last onder dwangsom opgelegd.

Besluit last onder dwangsom – St. Janstraat 42 te Sprundel 

Last onder dwangsom opgelegd.

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 

Ingestemd met de conceptzienswijze uit te brengen over de 1e begrotingswijziging BWB.

Riolering Binnentuin  

  • Niet overgaan tot uitvoering van voorkeursvariant ‘minimale variant Noord’ uit ‘waternota Binnentuin 2016"
  • Riolering aanleggen conform ‘waternota Binnentuin 2018’
  • De kosten van € 217.100,00 dekken door het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 ‘waternota Binnentuin 2016

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf 

Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Plan van aanpak project buitengebied 

Aangehouden.