U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 25 september 2018

25 september 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 18 september 2018 

Vastgesteld.

Koersdocument RWB

  • Koersdocument onderschreven.
  • Bevorderen dat Vrijetijdseconomie als volwaardige speerpuntsector wordt opgenomen.

Principeverzoek wijzigen bestemming voor hoveniersbedrijf aan de Schijfsebaan 17 te Schijf 

In principe medewerking verleend voor het wijzigen van de bestemming en het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van een hoveniersbedrijf.

Principeverzoek realisatie twee Ruimte-voor-ruimte woningen aan de Pauwenstraat 4 te Sprundel 

Geen medewerking verleend.

Bestemmingsplan 'Kom Rucphen, Kerkstraat 4 en 6' 

De raad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Uitgangspunten exploitatie terrassen op gemeentegrond  

  • Uitgangspunten vastgesteld.
  • Het tarief voor het exploiteren van een terras op gemeentegrond vastgesteld op € 0,-- voor terrassen met een maximum oppervlak tot en met 150 m²; voor aanvragen van terrassen groter dan 150 m² wordt een maatwerktarief vastgesteld.

Overeenkomst molen De Hoop 2019-2025 

Overeenkomst met molenstichting De Hoop Sprundel sluiten over beheer, onderhoud en exploitatie van molen De Hoop voor de periode 2019-2025.

Dienstencheques Huishoudelijke Hulp Toelage 2019 

In 2019 de dienstencheques als volgt inzetten:

  • per cliënt huishoudelijke onder-steuning maximaal 52 diensten-cheques toekennen
  • per mantelzorger maximaal 52 dienstencheques toekennen, die bij de mantelzorger thuis worden ingezet
  • PGB-houders zetten dienstencheques in via een zorgaanbieder

Plan van aanpak 'Verder werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag' 

Ingestemd met het plan van aanpak.