U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 19 juni 2018

19 juni 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 12 juni 2018

Gewijzigd vastgesteld.

Aanwijzing AB-lid Regio West-Brabant (RWB)

De burgemeester aangewezen als lid van het algemeen bestuur van de RWB met als plaatsvervanger wethouder De Bruijn.

Principeverzoek voor realisatie twee Ruimte voor Ruimte woningen aan de Berkstraat te Sprundel

In principe onder voorwaarden medewerking verleend.

Maatregelen klimaatadaptatie 2018

Ingestemd met een aantal maatregelen in het kader van de klimaatadaptie 2018.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, De Brand 28 te Rucphen’

  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de planschadeovereenkomst.
  • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen, het bestemmingsplan zonder tussenkomst van het college ter ongewijzigde vaststelling aan de raad aanbieden.

Regionale werkbegroting jeugd 2018

  • Ingestemd met de begroting 2018 Jeugdzorg regio West-Brabant West.
  • Notities bij de begroting 2018 voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbestemmingsplan Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 83a

  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de anterieure overeenkomst.
  • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen, het bestemmingsplan zonder tussenkomst van het college ter ongewijzigde vaststelling aan de raad aanbieden.

Wijziging besluit last onder dwangsom

Besluit last onder dwangsom voor wat betreft herplantplicht ingetrokken.

Principeverzoek toevoegen bouwvlak voor één woning Pastoor Van Eekelenstraat (Schijf)

Geen medewerking verleend.

Verlenging contracten leerlingenvervoer

De contracten met de huidige vervoerders in het leerlingenvervoer jaarlijks verlengen tot een maximum van drie keer (tot en met schooljaar 2020-2021).