U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 juni 2018

12 juni 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 5 juni 2018

Vastgesteld.

Voorgenomen fusie Thuisvester met corporatie Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout

Geen zienswijze inbrengen tegen de voorgenomen fusie.

Vergoeding inzet verkeersregelaars Willebrord Wil Vooruit

Een eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld aan Willebrord Wil Vooruit voor de inzet van professionele verkeersregelaars in 2017.

Wijziging Verordening Ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2018 en Natuurbeheerplan 2019

Een reactie indienen bij de provincie Noord-Brabant.

Verzoek tot handhaving met betrekking tot  Vosdonkseweg

Verzoek afgewezen.

Gemeentelijke bijdrage BWB 2018 - 2019

  • De raming voor de bijdrage aan BWB 2018 verhogen met € 19.000,00.
  • De raming voor de salarisgaranties latende organisatie verhogen met € 4.983,00.
  • De bijdrage BWB uit de ontwerpbegroting 2019 wijzigen naar de gecorrigeerde bijdrage.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Rucphen, Sint Martinusstraat ongenummerd tussen 13 en 15’

Ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan.

Extra kosten grof huishoudelijk afval

De overschrijding van de kosten voor het transport en het verwerken van grof huishoudelijk afval via de milieustraat door Suez in 2018 bijramen.

Jaarverslag kinderopvang 2017

Jaarverslag vastgesteld.

Nader onderzoek ontmanteling woonwagenlocatie Helakkerstraat te Rucphen

Aangehouden.

Intrekken omgevingsvergunningen

Een aantal omgevingsvergunningen ingetrokken.

Kadernota 2019

Ingestemd met de Kadernota 2019.

Ontwerp bestemmingsplan 'Kom Rucphen, Kerkstraat 4 - 6'

Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Vaststelling bestemmingsplan MSA Binnentuin

  • Ingestemd met de bij het bestemmingsplan ‘MSA Binnentuin’ behorende Nota van Beantwoording en Notitie van ambtshalve wijzigingen.
  • De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘MSA Binnentuin’ gewijzigd vast te stellen en een krediet van € 288.100,00 voor de aanleg van het groen inclusief parkeerterrein met bijbehorende plankosten beschikbaar te stellen.

Definitieve jaarrekening 2017 gemeente Rucphen

Definitieve jaarrekening 2017 ter vaststelling aan de raad voorleggen.